Լիցենզիա տարրական հանրակրթական

Չդասակարգված

նախահաշիվ 2018թ.

նաղահաշիվ

Չդասակարգված

Նախահաշիվ 2018թ.

նախահաշիվ 2018թ.

Չդասակարգված

2018թ. բյուջեի նախագծի քաղվածք

2018 քաղվածք

Չդասակարգված