2019-2020թ.թ. հիմնական ընդհանուր կրթության նախահաշիվ

Չդասակարգված

2019-2020թթ նախադպրոցական կրթության նախահաշիվը

Չդասակարգված

Դեղձավանի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի 2018թ. 3-րդ եռամսյակի հետևյալ հաշվետվությունները

3-րդ եռամսյակի հետևյալ հաշվետվությունները

Չդասակարգված

Դեղձավանի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի 2018թ 3-րդ եռամսյակի հետևյալ հաշվետվությունները

3-րդ եռամսյակի հաշվետվությունները

Չդասակարգված

Դեղձավանի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի նախադպրոցական կրթության 2018թ. 3-րդ եռամսյակի հաշվետվությունները

նախադպրոցական կրթության 3-րդ եռամսյակի հաշվետվությունը

Չդասակարգված

2018-2019թ. ուստարվա դասացուցակը

Չդասակարգված

Լիցենզիա տարրական հանրակրթական

Չդասակարգված

նախահաշիվ 2018թ.

նաղահաշիվ

Չդասակարգված

Նախահաշիվ 2018թ.

նախահաշիվ 2018թ.

Չդասակարգված

2018թ. բյուջեի նախագծի քաղվածք

2018 քաղվածք

Չդասակարգված